• AN UNCOMMON PROJECT

    LIFE IN COMMON LAND é un proxecto de carácter demostrativo/ colaborativo centrado na conservación dos hábitats Turbeira e matorrais brezales húmidos atlánticos

AN UNCOMMON PROJECT

LIFE IN COMMON LAND (LCL) é un proxecto de carácter demostrativo/colaborativo centrado na conservación dos hábitats Turbeira e matorrais brezales húmidos Atlánticos dentro da Rede Natura 2000.


O espazo de actuación do proxecto sitúase na Zona Especial de Conservación Serra do Xistral, onde a maior parte da terra é de titularidade comunal e correspóndese con montes veciñais en man común: terreos privados suxeitos a un réxime de tenza común da terra.

Pode consultar máis información sobre o proxecto en: